Vores lokaler

Lokaler i Glostrup:
Glostrup Medborgerhus, Bryggergårdsvej 2, 2600 Glostrup
Glostrup Aktivitetscenter, Sydvestvej 12, 2600 Glostrup
Glostrup Hallen, Stadionvej 80, 2600 Glostrup

Lokaler i Taastrup:
Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup
Hedehuset, Hovedvejen 371, 2640 Hedehusene

Lokaler i Rødovre:
Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre